Kontakt

Postadresse:

Sportsklubben Vidar, Postboks 5897 Majorstua, 0308 Oslo

Besøksadresse: 

Pilestredet 75 d, 7 etasje
Tlf sentralbord: 

E-post: skvidar@skvidar.no 
Kontonummer: 6022.05.27118
Organisasjonsnummer: 971 022 213

Kontortid: mandag – fredag kl. 09:00 – 16:00


Kontaktpersoner: 

Stilling: Navn:  Mail:
Daglig leder    
Sportslig leder --- ---
Barn og Ungdom, Friidrettsskolen    Mariusz Wozniak marius@skvidar.no/friidrettsskolen@skvidar.no
Prosjektleder Iformløpet