Rutiner og retningslinjer for stevner/mesterskap

UM – Ungdomsmesterskapet innendørs/utendørs og terreng

Alle utøvere som har klart kravet for deltagelse skal få muligheten til å delta. Men dersom de totale reiseutgiftene blir på et for høyt nivå vil klubben, sammen med ansvarlige trenere vurdere om det er behov for å begrense antall deltagere.

 • Klubben dekker reise og opphold og mat
 • Alle utøvere som ønsker å delta må melde seg til administrasjonen senest 3 uker før arrangementet finner sted
 • Egenandel 1500kr
 • Eventuelle flybilletter bestilles av klubben for fellesreise. Påmelding senest 3 uker før arrangement.
 • Ved individuell reise må utøver kontakte klubben og avtale/avklare utgiftene senest 3 uker før arrangementet. Ellers må utøver selv stå for reiseutgiftene
 • Trenere/utøvere er pliktig til å informere klubben om skade/sykdom som utsetter muligheten til å konkurrere
 • Klubben dekker kun det rimeligste reisealternativet

JNM – Junior-NM på bane og terreng

Alle utøvere som har klart kravet for deltagelse skal få muligheten til å delta. Men dersom de totale reiseutgiftene blir på et for høyt nivå vil klubben, sammen med ansvarlige trenere vurdere om det er behov for å begrense antall deltagere. 

 • Utøver/trener må i god tid signalisere til klubben om det er aktuelt med deltagelse. Senest 3 uker før konkurransen
 • Egenandel 1500 kr.
 • Klubben bestiller reise og opphold
 • Utøvere som melder seg på senere enn 3 uker før arrangementet må selv dekke alle utgifter
 • Ved individuell reise må utøver kontakte klubben og avtale/avklare utgiftene senest 3 uker før arrangementet. Ellers må utøver selv stå for utgiftene
 • Trenere/utøvere er pliktig informere klubben om skade/sykdom som utsetter mulighet til å konkurrere.
 • Klubben dekker kun det rimeligste reisealternativet

NM – Hovedmesterskap på bane/innendørs/terreng

Alle utøvere som har klart kravet kan få delta

 • Utøver/trener må melde på utøver til klubbens administrasjon senest 3 uker før arrangementet finner sted
 • Ved individuelt reise må utøver/trener kontakte klubben og avtale dekning av utgifter senest 3 uker før arrangement
 • Klubben dekker reise og opphold
 • Egenandel på 1000 kr.
 • Trenere/utøvere er pliktig informere klubben om skade/sykdom som utsetter mulighet til å konkurrere
 • Klubben dekker kun det rimeligste reisealternativet

Alle utøvere og trenere forplikter seg til å alltid finne den rimeligste akseptable reisevei. Alle kostnader som klubben skal dekke må skriftlig avklares på forhånd. 

Share on facebook
Share on twitter