Barnegrupper

Sportsklubben Vidar har flere treningsgrupper for barn som er født mellom 2013-2005. Alle er velkommen til å være med på trening. Vi har stort fokus på idrettsglede, aktivitet og mestring med våre utøvere. For de yngste vil det meste av treningen bestå av lik rettet mot ulike aktiviteter innenfor friidrett som løp, hopp og kast. Når barna blir eldre blir treningene mer spesialisert. Treningene foregår i små grupper, slik at alle barn blir sett og kan føle seg trygge og ivaretatt. 

Share on facebook
Share on twitter