Kriterier for økonomisk støtte i SK Vidar

Kriterier for økonomisk støtte i SK Vidar 

 

Utøvere under U20-alder (U20=18/19 år) samt utøvere som ikke faller inn under andre grupper får: 

  • Klubben skal tilstrebe å tilby et best mulig sportslig opplegg. Det betyr først og fremst trening i klubbens eksisterende grupper
  • Klubben betaler startkontingent til banestevner (gitt «vanlige» priser)
  • Klubben betaler reise og opphold i NM, jr.NM og UM gitt at utøveren følger klubbens opplegg. NB: I noen tilfeller vil det bli tillagt egenandeler
  • Sosiale aktiviteter
  • Normale medlemsfordeler i SK Vidar

 

Utøvere kvalifisert til Sr.NM og jr.NM

  • Klubben dekker konkurranse og overtrekksdrakt. 

 

For utøvere i U18-kategorien kvalifisert til internasjonale mesterskap U18 og U20 kan klubben i spesielle tilfeller inngå kontrakt. 

 

1. Eliteutøvere: 

Dette er utøvere som er kvalifisert til NFIF sitt seniorlandslag:


2. Elite junior: 

Dette er utøvere som er kvalifisert til NFIF sitt juniorlandslag (U20/U23)


3. Nasjonal elite:

Denne bør bestå av utøvere som har medalje i jr. og eller sr. NM siste to år. I tillegg kan denne gruppen «utvides» basert på IAAF-poeng. 

 

Grupper: 

Den enkelte treningsgruppe får et budsjett basert på behov. Dette er midler som først og fremst skal gå til felles/sosiale aktiviteter. Den enkelte trener lager selv et forslag til budsjett. Her begrunnes kort hva de skal bruke penger på og hvorfor. 

 

Utstyr: Dersom den enkelte gruppe/trener har behov for spesielt utstyr søker den enkelte trener om dette. Dette må begrunnes idrettsfaglig.

 

Trenere: 

Den enkelte trener har et honorar, dette forhandles i hvert enkelt tilfelle.

 

Trenere til topputøvere får midler til å følge opp utøvere i internasjonale stevner. Det avsettes et beløp for klubben som helhet. Dersom det blir behov for mer midler kan den enkelte trener søke om det. 

Share on facebook
Share on twitter