Informasjon

Start og målgang i Frognerparken ved Hundesletta/Monolitten.

Traseen som benyttes  er en rundbaneløype på 2 km, tilnærmet  samme  trasee som i 2019.

Fra start  går løypa flatt og nedover retning Skøyen skole og  ned til Den engelske park hvor den snur nordover v/ 1km  og etter ca. 1.4km, etter passering v/fotballbaner  kommer  den til løypas  lengste og bratteste stigning ca, 300m  inn i FP. Deretter flatt og nedover inn mot mål/vending.

Underlaget er vesentlig grus og gress. Den krysser asfalt som dekkes med matter.

Løypetraseen blir merket med løypebånd og gjerder.

Løype

Share on facebook
Share on twitter